Tourism in Haiti

Tourism in Haiti

Work Donate

The Northern Region should be visited by anyone seeking to understand Haïti’s significance on the world stage.

#AnKreyòl

Tout moun k ap chache konprann enpòtans Ayiti sou sèn mondyal la ta dwe vizite Rejyon Nò a.

image

The Northern Region should be visited by anyone seeking to understand Haïti’s significance on the world stage. This region is full of touristic potential from the presence of the Taíno petroglyphs on rocks and caves at Roche à l’Inde, Saint Suzanne, Dondon and the Guahaba Museum to the largest number of historical monuments showcasing the struggle for liberation from enslavement. Included in the northern region is Bois Caïman, known for the congress and Vodou ceremony which gave rise to Haïti’s first collective attack in the north to end slavery. In Milot, where you will find the National History Park, which collectively houses several UNESCO sites such as Citadelle Henry, Palais Sans Souci, and Site des Ramiers built by King Henry I. You will also encounter a bevy of locations of cultural festivities, famous artists, poets, anthropologists, presidents, liberators that makes this region a must see.

#AnKreyòl

Tout moun k ap chache konprann enpòtans Ayiti sou sèn mondyal la ta dwe vizite Rejyon Nò a. Zòn sa a ranpli ak potansyèl touristik, kit se prezans petwoglif Tayino yo sou wòch ak nan gwòt yo nan lokalite Wòch Lend, Sen Sizann, Dondon, avèk nan Mize Guahaba pou rive nan pil kokennchenn moniman istorik yo kòm rapèl vivan batay liberasyon pou kwape lesklavaj. Nan zòn nò a gen Bwa Kayiman, ki rekoni kòm kote woumble ak seremoni Vodou an te reyalize ki bay soulèvman premye fòs atak kolektif Ayiti pou mete fen ak sistèm esklavaj la. Nan Milo, kote Pak Istwa Nasyonal la ye a, genyen plizyè sit UNESCO ki ebèje ansanm la tankou Sitadèl Henry, Palè San Sousi, ak Sit Bwa Ramye ki te bati pa Wa Henry 1. W ap jwenn tou yon kantite plas pou festivite kiltirèl ak kote atis, powèt, antwopològ, prezidan, liberatè selèb chita kifè rejyon sa a se yon kote pou moun al konnen.

image

© Open Source Haiti. All rights Reserved. Started by a 🇭🇹'an named Farah Brunache.

When using content, data, documentation, code, and related materials from OpenSourceHaiti.com in your own work, we ask that proper credit be given. An example citation is provided below:

Data retrieved from OpenSourceHaiti.com (https://www.OpenSourceHaiti.com).

All donations are tax-deductible, and are made to Dot NGO Charities, a 501c3 organization and our fiscal sponsor.